Komitety

Komitet Honorowy:

Pan Radosław Sikorski - Minister Spraw Zagranicznych

Pani Izabela Leszczyna - Minister Zdrowia

Doktor Beata Małecka-Libera - Senator RP, Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia 

Prof. Tomasz Grodzki - Senator RP

Pan Krzysztof Jan Klęczar - Wojewoda Małopolski

Pan Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2018-2024

Pan Aleksander Miszalski - Prezydent Miasta Krakowa

Prof. Marek Konarzewski - Prezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. Jacek Popiel - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2020-2024

Prof. Piotr Jedynak - Rektor elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. Maciej Małecki - Prorektor elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 

Prof. Filip Gołkowski - Prorektor Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego ds. Collegium Medicum

Prof. Waldemar Kostewicz - Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski - Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Pan Frank Spula - Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej

Pan Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Doktor Robert Stępień – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Biskup Piotr Turzyński – Kapelan Polonii

 

Goście Specjalni:

Pani Danuta Bodzek – Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej

Pan Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Pani Marta Cienkowska – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Doktor Irena Eris – Prezes Instytutu Dr Irena Eris

Pan Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2010-2018

Pan Waldemar Hładki – Prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, Wiceprezes Związku Literatów Polskich

Pan Andrzej Kosiniak-Kamysz – Minister zdrowia i opieki społecznej w latach 1989–1991

Pan Jarosław Król – Polfa Tarchomin

Pan Krzysztof Madej – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 1993-2001

Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa w latach 2002-2024

Pan Rafał Olbiński – Malarz i artysta grafik 

Pan Konstanty Radziwiłł – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2001-2010

Pan Marek Rudnicki – Honorowy Prezes FPOM

Pan Henryk Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany

Komitet Naukowy:

Przewodnicząca
Profesor Maria Siemionow, Chicago (USA)


Członkowie:

Doktor Piotr Gajewski, Kraków (Polska),
Profesor Tomasz Grodzicki, Kraków (Polska),
Doktor Janusz Kasina, Sztokholm (Szwecja),
Doktor Eleonora Kvaščevičienė, Wilno (Litwa),

Profesor Andrzej Matyja (Polska),

Doktor Krystyna Nasadiuk, Lwów (Ukraina),

Doktor Bartłomiej Nierzwicki, Chicago (USA)
Profesor Waldemar Priebe, Houston (USA),
Profesor Ewa Radwańska, Chicago (USA),
Profesor Mariusz Ratajczak, Louisville (USA),
Profesor Marek Rudnicki, Chicago (USA),

 

 

Sekretarz
Doktor Piotr Brukasz, Chicago (USA)

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca

Doktor Kornelia Król (USA) 

 

Członkowie:

Doktor Piotr Brukasz (USA)

Doktor Zbigniew Kostecki ( Niemcy)

Doktor Marzena Ksel (Polska)

Mecenas Robert Kulski (Polska)

Doktor Eleonora Kvaščevičienė (Litwa)

Doktor Marek Meinert (Niemcy)

Doktor Aleksander Sudujko (Litwa)

Doktor Anna Wierzchowska (Polska)

Pani Małgorzata Wróblewska (Polska)

Ambasador Wojciech Wróblewski (Polska)

 

Komitet Juniorów:

Przewodniczący

Doktor Jan Kraśko (Litwa)

 

Członkowie:
Doktor Adam Studniarek (USA)
Doktor Anna Górecka (Niemcy)

Doktor Jerzy Krzeszowiak (Polska)
Doktor Martina Leczycka (Wielka Brytania)
Doktor Zofia Orzeszko (Polska)
Doktor Monika Halas (USA)
Doktor Daniel Naumovas (Litwa)
Doktor Izabela Maksymowicz (Litwa)